Xu Hướng 8/2022 ❤️ Thời Tiết Hưng Yên Có Mưa Không Mới Nhất ❣️ Top View | Psc.edu.vn

Xu Hướng 8/2022 # Thời Tiết Hưng Yên Có Mưa Không Mới Nhất # Top View

Xem 14,652

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Hưng Yên Có Mưa Không mới nhất ngày 19/08/2022 trên website Psc.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Hưng Yên Có Mưa Không để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,652 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 14:24 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 94% 2.772 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 31°C 79% 1.584 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C 66% 3.132 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mây 35°C 57% 4.752 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 14.652 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 86% 9.468 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 6.696 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 1.584 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 4.752 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 14.652 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.468 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.672 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 13:21 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 88% 1.21 km/giờ
04:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 89% 1.68 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 84% 1.22 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 37°C 67% 1.72 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 63% 1.89 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 36°C 77% 2.9 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 2.86 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 89% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:21 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 2 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 88% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 78% 1.55 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 1.25 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.64 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 73% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.97 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.7 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 64% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 2.1 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.7 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 1.38 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 22°C / 26°C 93% 3.71 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 77% 3.7 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 21°C / 29°C 63% 3.47 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 29°C 58% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây thưa 22°C / 30°C 56% 3.21 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 59% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 63% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 74% 2.05 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mây thưa 22°C / 32°C 60% 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.25 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.3 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 14:24 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời quang 28°C 100% 2.556 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 33°C 70% 3.276 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời quang 30°C 84% 5.94 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 74% 12.456 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 82% 10.188 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 86% 9.54 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 7.38 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 91% 6.588 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 12.456 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 6.588 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 2.1 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 1.87 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 86% 1.92 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 73% 3.41 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 70% 4.64 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 72% 4.71 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.48 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.73 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 84% 3.02 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 2.92 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.76 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 80% 2.49 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 1.77 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.14 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 28°C / 30°C 83% 2.64 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 27°C / 29°C 85% 3.52 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 4.53 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.5 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.56 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 2.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.2 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 3.19 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 72% 3.06 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 80% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 5.67 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 74% 6.07 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 5.47 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 68% 4.73 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 4.66 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 73% 3.85 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 75% 3.72 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 86% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 79% 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.67 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.21 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 88% 1.908 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 69% 1.404 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 56% 2.34 km/giờ
09:00 - 19/08 Nhiều mây 35°C 54% 3.132 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 60% 9.864 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 10.44 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 7.344 km/giờ
21:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 90% 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 1.908 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 9.864 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 7.344 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.744 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 90% 2 km/giờ
04:00 - 20/08 Nhiều mây 27°C / 27°C 90% 0.93 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 88% 0.6 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 75% 0.86 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 1.94 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 72% 2.19 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 2.52 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 27°C 91% 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.62 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 87% 1.32 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 87% 1.36 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 70% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 87% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 91% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 73% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 63% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 61% 2.67 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 2.39 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 2.03 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 2.28 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 66% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 22°C / 30°C 58% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 31°C 60% 2.06 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 71% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 73% 1.73 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 62% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 1.77 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 75% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 14:24 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 85% 4.14 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 65% 1.44 km/giờ
06:00 - 19/08 Nhiều mây 34°C 54% 3.024 km/giờ
09:00 - 19/08 Mây rải rác 35°C 55% 3.672 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 73% 14.472 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 86% 10.26 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 6.696 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 90% 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 14.472 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.696 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.96 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 14:24 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 87% 1.58 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 0.9 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 84% 0.92 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 37°C 67% 0.75 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 32°C / 39°C 66% 2.4 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 2.01 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 32°C 86% 3.23 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:24 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.82 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 32°C 82% 1.56 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 81% 1.26 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 70% 1.71 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.02 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 2.15 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 65% 2.49 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây rải rác 24°C / 32°C 63% 2.07 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 2.6 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 33°C 61% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 30°C 83% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 84% 3.29 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 69% 3.56 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 24°C / 29°C 61% 3.15 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 61% 2.82 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 74% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 74% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 89% 1.83 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 15:33 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 86% 2.088 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 33°C 64% 1.296 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời âm u 36°C 53% 1.512 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 68% 9.036 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 9.9 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 7.776 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 6.624 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 90% 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 9.036 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.624 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 3.312 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.79 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.89 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 0.65 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 68% 1.79 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 66% 3.73 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 72% 3.27 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 1.99 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 89% 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.89 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 1.86 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.29 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 2.16 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 1.8 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 1.46 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 1.84 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 76% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.92 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 65% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 32°C 63% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.7 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 82% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 87% 3.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 4.14 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 3.93 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 66% 3.36 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 2.56 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 2.83 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 85% 3.78 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 65% 1.728 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 55% 2.088 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 64% 7.776 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 71% 13.5 km/giờ
15:00 - 19/08 Nhiều mây 29°C 80% 10.224 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 8.1 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 7.776 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 13.5 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.224 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.968 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 2.26 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 1.38 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 83% 0.96 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 2.14 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 70% 3.2 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 69% 3.29 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 2.21 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 88% 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 1.92 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 82% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 2.26 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 1.38 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 82% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 26°C / 28°C 86% 2.65 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 3.41 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 74% 2.59 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 77% 2.66 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.51 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 32°C 64% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.89 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 81% 2.83 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 4.34 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 73% 4.65 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 66% 4.16 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 66% 3.63 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 3.2 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 2.72 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 87% 2.47 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 81% 1.764 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 32°C 63% 1.08 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 2.484 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 71% 12.132 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 76% 12.78 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 10.656 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 9.18 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 87% 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.656 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 9.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 6.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 83% 2.66 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.05 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 81% 1.6 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 36°C 70% 2.76 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 38°C 67% 5.09 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 5.36 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 2.89 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.1 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 3 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 2.71 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 1.84 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 75% 2.13 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 3.17 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 4.1 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 82% 3.6 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 2.4 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.81 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.59 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 67% 2.18 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 70% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 27°C / 31°C 66% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 70% 2.83 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 81% 3.25 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 5.4 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 69% 5.14 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 69% 4.3 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 78% 3.94 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 3.51 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.48 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 27°C / 28°C 87% 2.76 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 82% 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 82% 3.096 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 65% 1.476 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 59% 0.288 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 71% 12.132 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 76% 12.276 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 81% 10.188 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 84% 7.92 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 85% 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 0.288 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.276 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 10.188 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 5.148 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 2.16 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 1.38 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.39 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 69% 2.2 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 64% 4.56 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 70% 4.59 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 2.39 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 87% 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.59 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 71% 2.2 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 75% 1.72 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 74% 3.61 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.35 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.66 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 76% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 2.63 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 69% 2.67 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 27°C / 31°C 64% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.74 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 82% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 4.66 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 4.8 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 68% 4.62 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 78% 3.28 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 79% 3.12 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 89% 2.44 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 83% 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 84% 4.104 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 32°C 64% 3.744 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 35°C 55% 5.04 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 11.052 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 78% 9 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 83% 7.524 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 4.248 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 86% 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 55%, tốc độ gió 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 11.052 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 9 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.524 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 4.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 1.19 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 1.19 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 89% 2 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 31°C / 37°C 68% 2.01 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 62% 4.22 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 73% 3.5 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 88% 2.03 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 91% 0.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.16 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 2.29 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 83% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.28 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 2.39 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 1.91 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.78 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 3.34 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 83% 3.36 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 2.41 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 71% 2.7 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 2.37 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 2.78 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 27°C / 31°C 64% 2.78 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 68% 2.62 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 27°C / 29°C 83% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 4.4 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 78% 4.65 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 68% 4.45 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.71 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 79% 3 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 81% 3.08 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 3.27 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 27°C 91% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 85% 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 86% 2.772 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 32°C 64% 2.376 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời âm u 36°C 53% 2.484 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 68% 9.828 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 74% 9.108 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 7.308 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 5.688 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 89% 2.664 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 9.828 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 9.108 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.664 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1.55 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 0.59 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 0.55 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 67% 1.55 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 3.6 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 73% 2.87 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 1.92 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 0.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 1.79 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 84% 2.19 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 78% 1.98 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 74% 2.08 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 77% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 76% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 66% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 88% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 2.86 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 2.85 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.63 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 2.6 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 69% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 26°C / 32°C 63% 2.83 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 29°C 83% 2.45 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 88% 3.75 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 3.73 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 66% 3.2 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.51 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 26°C / 28°C 90% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.46 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mây rải rác 26°C 91% 1.692 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 61% 2.844 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C 54% 3.6 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 36°C 52% 4.032 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 62% 3.708 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 3.528 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 25°C 99% 3.708 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 25°C 98% 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 54%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 4.032 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.708 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.168 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 1.03 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.88 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 95% 0.63 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 33°C / 39°C 62% 0.92 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 1.54 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 53% 1.38 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 92% 0.91 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 0.47 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.47 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 34°C 63% 1.74 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 95% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 1.88 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.51 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 67% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 87% 1.29 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.79 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 47% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.9 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 94% 1.81 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 58% 2.34 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 52% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 52% 2.98 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 1.61 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.09 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 71% 2.24 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 53% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 51% 1.65 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 78% 1.37 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.38 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 67% 2 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 2.55 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 58% 2.09 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 51% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 50% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 58% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 22°C / 32°C 53% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây thưa 22°C / 34°C 46% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 52% 3.72 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.72 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 15:29 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 93% 1.152 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 70% 3.096 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C 59% 4.068 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mây 35°C 53% 3.744 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 62% 5.256 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 29°C 80% 4.5 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 95% 3.852 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 25°C 97% 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.068 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.356 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 94% 1.31 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 1.33 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 1.05 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 80% 0.77 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 78% 0.66 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 67% 1.19 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 90% 1.47 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 0.77 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 0.66 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.72 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 1.54 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 94% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.4 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 83% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 91% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 93% 1.56 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 2 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 91% 2.07 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 97% 1.28 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 65% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 64% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mây rải rác 23°C / 32°C 64% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 65% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.97 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 63% 2.26 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 2.39 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 56% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 77% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 76% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 59% 1.6 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 20°C / 31°C 53% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 32°C 55% 2 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 65% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 66% 2.26 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 54% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.18 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 23°C 91% 3.132 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 30°C 58% 4.644 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C 44% 4.212 km/giờ
09:00 - 19/08 Trời âm u 30°C 69% 1.692 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 29°C 72% 2.088 km/giờ
15:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 78% 1.764 km/giờ
18:00 - 19/08 Mây rải rác 25°C 85% 1.152 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 89% 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.728 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 24°C / 25°C 97% 0.91 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.93 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 25°C / 26°C 96% 0.76 km/giờ
10:00 - 20/08 Nhiều mây 32°C / 38°C 63% 0.17 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 36°C / 42°C 49% 0.51 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 57% 1.05 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 86% 1.33 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 92% 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 42°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 33°C 59% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 95% 1.4 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 85% 1.7 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 1.46 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 1.13 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 1.65 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 46% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 83% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 56% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 51% 2.38 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 52% 2.27 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 1.49 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 71% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 75% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 57% 1.6 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 58% 1.49 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 85% 1.38 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 73% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 65% 1.67 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 60% 1.98 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 53% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 52% 1.79 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 57% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây thưa 23°C / 33°C 46% 2.42 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 46% 3.54 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 58% 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.13 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.53 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 23°C 91% 3.132 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 30°C 58% 4.644 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 34°C 44% 4.212 km/giờ
09:00 - 19/08 Trời âm u 30°C 69% 1.692 km/giờ
12:00 - 19/08 Trời âm u 29°C 72% 2.088 km/giờ
15:00 - 19/08 Mây rải rác 27°C 78% 1.764 km/giờ
18:00 - 19/08 Mây rải rác 25°C 85% 1.152 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 89% 1.728 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 4.644 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 44%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 1.764 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.728 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mây cụm 25°C / 26°C 87% 0.42 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 0.55 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 99% 0.64 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 0.17 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 70% 0.51 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 86% 1.34 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 98% 0.91 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 23°C / 24°C 99% 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 1.37 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.04 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 96% 1.2 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 1.24 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 23°C / 33°C 63% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 23°C / 28°C 93% 0.9 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 55% 1.54 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 63% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 23°C / 26°C 98% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 45% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 34°C 45% 2.01 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 1.42 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 68% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 66% 1.71 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 49% 1.86 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 60% 1.36 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 81% 1.43 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 63% 1.44 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 56% 1.43 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 60% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 54% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 44% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây rải rác 21°C / 32°C 43% 1.6 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 47% 1.84 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 44% 1.86 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây rải rác 22°C / 33°C 39% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 43% 3.49 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 47% 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 32°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 22°C 94% 1.476 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 29°C 66% 3.384 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 58% 3.132 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 80% 1.944 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 84% 2.052 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 90% 1.332 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 22°C 95% 1.152 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 21°C 98% 0.936 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 3.132 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 1.332 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 22°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 21°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 0.936 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 95% 0.21 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa vừa 22°C / 22°C 98% 0.23 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.11 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 81% 0.55 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 34°C 68% 0.67 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 86% 1.2 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.82 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 96% 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.23 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.11 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.82 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 1.44 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 95% 1.26 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 91% 1.52 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 91% 1.31 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 1.43 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 1.36 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 93% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 55% 2.01 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 22°C / 30°C 69% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 22°C / 24°C 99% 1.45 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 64% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 52% 3.11 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 21°C / 31°C 50% 2.65 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 65% 1.71 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 73% 1.88 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 60% 2.16 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 54% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 56% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 76% 1.17 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 66% 1.4 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 60% 2.15 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 2.78 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 56% 2.44 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 19°C / 29°C 48% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây rải rác 19°C / 30°C 46% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây rải rác 20°C / 29°C 53% 2.81 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây rải rác 20°C / 30°C 51% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mây rải rác 20°C / 31°C 44% 2.95 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 55% 3.44 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 56% 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 30°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 93% 3.348 km/giờ
03:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 71% 4.788 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 62% 4.536 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 61% 4.716 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 69% 3.096 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 83% 4.5 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 96% 3.168 km/giờ
21:00 - 19/08 Ít mưa 25°C 97% 0.432 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.536 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 4.716 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.432 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 96% 0.88 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 0.12 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 95% 0.57 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 36°C 85% 1.19 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 77% 1.24 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 83% 1.23 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 1.51 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 0.19 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.12 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.57 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:30 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 1.38 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.48 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 90% 1.68 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.35 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 86% 1.34 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 1.73 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 78% 1.85 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 95% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 77% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 76% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 76% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 85% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 2.46 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 70% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 69% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 67% 2.35 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 75% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 29°C 84% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 2.25 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 73% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 2.14 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 66% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 77% 2.15 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 77% 2.21 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 1.9 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 93% 1.872 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 34°C 61% 2.34 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 37°C 49% 4.896 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 37°C 50% 3.204 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 72% 1.116 km/giờ
15:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 96% 3.06 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 97% 3.672 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.672 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.248 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 1.01 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.98 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 96% 0.84 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 61% 0.56 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 35°C / 41°C 50% 1.41 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 33°C / 39°C 62% 0.72 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 93% 0.46 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 41°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.76 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 72% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 95% 1.66 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 71% 1.99 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 1.84 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 82% 1.75 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 97% 1.64 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 1.87 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 58% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 24°C / 27°C 97% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 58% 2.1 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 22°C / 31°C 56% 2.74 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 58% 2.92 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 60% 2.38 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 75% 2 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 73% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 52% 2.48 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 49% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 54% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 1.77 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 87% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 84% 2.38 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 59% 1.91 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 49% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 31°C 48% 1.94 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây cụm 20°C / 29°C 64% 2.23 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mây cụm 21°C / 29°C 62% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 21°C / 33°C 49% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 72% 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 33°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.58 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 95% 1.188 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 32°C 68% 1.476 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 36°C 52% 3.528 km/giờ
09:00 - 19/08 Nhiều mây 36°C 50% 4.248 km/giờ
12:00 - 19/08 Nhiều mây 34°C 59% 4.896 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 76% 4.14 km/giờ
18:00 - 19/08 Ít mưa 26°C 94% 3.096 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 96% 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 1.188 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 1.476 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 52%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.896 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 2.016 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 15:33 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.99 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 99% 0.91 km/giờ
07:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 27°C 97% 0.39 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 36°C 88% 0.21 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 0.64 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 69% 1.31 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 95% 0.81 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:33 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 33°C 72% 1.59 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 94% 1.53 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 79% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 1.57 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 86% 1.69 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 94% 1.5 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 92% 1.53 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 66% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 2.04 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 92% 1.3 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 60% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây rải rác 22°C / 30°C 62% 2.71 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 63% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.25 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 77% 2.1 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 54% 2.35 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 23°C / 33°C 51% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 54% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 80% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 80% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 82% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 55% 1.93 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 20°C / 31°C 49% 1.79 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 31°C 50% 1.77 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mây cụm 20°C / 29°C 63% 2.13 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 65% 1.95 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 52% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 67% 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.14 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 91% 2.556 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 31°C 71% 3.456 km/giờ
06:00 - 19/08 Trời âm u 34°C 59% 1.8 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mây 35°C 56% 4.176 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 61% 5.616 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 73% 10.728 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 6.66 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 93% 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.556 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 10.728 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.66 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.512 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 90% 1.68 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 93% 0.38 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 93% 1.05 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 80% 1.62 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 33°C / 40°C 66% 0.61 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 74% 2.35 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 88% 1.33 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 1.43 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.46 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 86% 1.4 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 83% 1.6 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 89% 1.23 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 90% 1.48 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 1.85 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 87% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 28°C 95% 1.29 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 1.71 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 71% 2.56 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 71% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 70% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 82% 2.12 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 66% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 63% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 22°C / 33°C 61% 2.48 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 62% 2.37 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 76% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 81% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 89% 1.95 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 65% 1.96 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 20°C / 30°C 57% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 31°C 60% 1.91 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 70% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 21°C / 30°C 72% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 82% 1.99 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.74 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 14:25 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 90% 1.404 km/giờ
03:00 - 19/08 Trời âm u 31°C 65% 1.152 km/giờ
06:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 53% 0.432 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 35°C 56% 5.688 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 6.336 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 89% 4.5 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 92% 1.872 km/giờ
21:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 93% 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 0.432 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.872 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.096 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 0.52 km/giờ
04:00 - 20/08 Nhiều mây 26°C / 26°C 93% 0.86 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 89% 0.38 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 75% 1.03 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 32°C / 39°C 72% 2.36 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 38°C 76% 2.24 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 90% 1.67 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 91% 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.38 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.15 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 79% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.69 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.64 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 84% 1.7 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 26°C / 31°C 88% 1.5 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 87% 1.28 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 74% 1.68 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 91% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 24°C / 29°C 87% 1.65 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 2.33 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 72% 2.06 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 68% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 80% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 62% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mây rải rác 23°C / 32°C 59% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 59% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 24°C / 33°C 57% 2.95 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 76% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 25°C / 30°C 84% 1.88 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 82% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 62% 2.82 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 22°C / 30°C 55% 2.49 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 31°C 55% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 69% 1.77 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 72% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 60% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 1.56 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 72% 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.25 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 26°C 97% 0.108 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 33°C 60% 1.836 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 76% 0.792 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 66% 3.312 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 76% 3.924 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 87% 3.492 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 2.808 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 98% 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 0.108 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 1.836 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 0.792 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 3.312 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.808 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.168 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.79 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.83 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 0.84 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 84% 1.14 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 86% 1.48 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 89% 1.47 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 98% 1.32 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.51 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 31°C 82% 1.45 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 92% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 88% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.66 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 90% 1.31 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 32°C 79% 1.66 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 98% 2.08 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 84% 1.61 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 57% 1.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây cụm 22°C / 29°C 64% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 67% 2.13 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 64% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 79% 2.21 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 59% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 54% 2.3 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mây thưa 22°C / 32°C 53% 2.58 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 53% 2.99 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 81% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 86% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 79% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 21°C / 29°C 55% 2.48 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 21°C / 30°C 49% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 31°C 49% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 64% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 68% 1.44 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 54% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 1.48 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 30°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 25°C 96% 0.612 km/giờ
03:00 - 19/08 Mưa nhẹ 32°C 66% 1.368 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 60% 4.392 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 87% 7.236 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 89% 2.844 km/giờ
15:00 - 19/08 Nhiều mây 27°C 93% 2.772 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 97% 3.564 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 24°C 98% 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 0.612 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.236 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.564 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 4.788 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.99 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 1.33 km/giờ
07:00 - 20/08 Mây cụm 26°C / 26°C 94% 0.93 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 72% 1.61 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 30°C / 37°C 87% 2.06 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa vừa 29°C / 36°C 89% 1.34 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 97% 0.99 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.93 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 81% 1.49 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 94% 1.54 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 78% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.86 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 94% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 86% 1.37 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 31°C 84% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 74% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 55% 1.75 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mây cụm 22°C / 29°C 60% 2.25 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 2.23 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 77% 2.11 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 59% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 32°C 53% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 53% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 33°C 51% 2.88 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 84% 1.82 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 92% 2.21 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 79% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mây cụm 21°C / 29°C 56% 2.39 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 20°C / 30°C 50% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 20°C / 31°C 48% 2.05 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 20°C / 29°C 60% 1.65 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 61% 1.24 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 31°C 53% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 86% 1.24 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 70% 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 31°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 29°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 31°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.6 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 1.152 km/giờ
03:00 - 19/08 Mây rải rác 31°C 64% 1.62 km/giờ
06:00 - 19/08 Mưa nhẹ 33°C 59% 2.484 km/giờ
09:00 - 19/08 Ít mưa 30°C 78% 4.356 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 29°C 82% 3.96 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 3.168 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 93% 0.36 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 25°C 95% 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 1.152 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 4.356 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.448 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 14:26 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.06 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 95% 0.63 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 94% 1.27 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 71% 2.39 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 71% 3.07 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 2.74 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 1.52 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.06 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:26 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 1.81 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 86% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 2.07 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 88% 1.76 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 89% 2.05 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 85% 1.3 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa vừa 25°C / 30°C 79% 1.64 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 96% 2.14 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 2.77 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 61% 2.9 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 71% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 73% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 74% 2.42 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 77% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 59% 2.25 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 22°C / 30°C 60% 2.03 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 62% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 59% 2.77 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 79% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 24°C / 28°C 85% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 76% 3.85 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 62% 3.91 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây thưa 21°C / 28°C 57% 3.52 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây thưa 22°C / 29°C 56% 3.14 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 67% 2.49 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 64% 2.2 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 22°C / 29°C 65% 2.61 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 24°C / 27°C 86% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa vừa 24°C / 29°C 70% 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 14:26 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 28°C 84% 3.888 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 32°C 62% 1.368 km/giờ
06:00 - 19/08 Ít mây 35°C 53% 2.844 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 34°C 57% 7.56 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 72% 8.46 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 86% 6.732 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 2.304 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 91% 5.004 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo Ít mây, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 7.56 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 8.46 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 6.732 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 5.004 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 87% 0.84 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 90% 1.23 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 84% 0.91 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa vừa 31°C / 37°C 66% 0.94 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa vừa 32°C / 38°C 66% 2.21 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 65% 1.84 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 28°C / 32°C 86% 2.91 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 89% 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.17 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 15:31 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 1.65 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.82 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 85% 1.96 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 83% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 1.88 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 83% 1.69 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.27 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 72% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 1.94 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 86% 2.21 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 77% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 76% 2.17 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 72% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 78% 2.48 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 64% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 63% 2.04 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 64% 2.57 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mây thưa 25°C / 33°C 60% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 2.69 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa vừa 26°C / 30°C 83% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 3.47 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 68% 3.74 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 24°C / 30°C 60% 3.31 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 60% 2.96 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.24 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 15:33 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 19/08 Trời âm u 27°C 91% 2.376 km/giờ
03:00 - 19/08 Nhiều mây 33°C 56% 1.26 km/giờ
06:00 - 19/08 Nhiều mây 34°C 53% 9.792 km/giờ
09:00 - 19/08 Mưa nhẹ 31°C 68% 6.228 km/giờ
12:00 - 19/08 Mưa nhẹ 30°C 73% 3.384 km/giờ
15:00 - 19/08 Mưa nhẹ 28°C 80% 2.916 km/giờ
18:00 - 19/08 Mưa nhẹ 27°C 88% 3.6 km/giờ
21:00 - 19/08 Mưa nhẹ 26°C 94% 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 19/08, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 19/08, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 9.792 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 6.228 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 19/08, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 13:23 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 20/08 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 88% 1 km/giờ
04:00 - 20/08 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 1.2 km/giờ
07:00 - 20/08 Mưa vừa 27°C / 31°C 91% 1.23 km/giờ
10:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 36°C 73% 3.24 km/giờ
13:00 - 20/08 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 66% 4.16 km/giờ
16:00 - 20/08 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 74% 3.3 km/giờ
19:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 26°C 92% 2.18 km/giờ
22:00 - 20/08 Mưa vừa 26°C / 27°C 95% 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 20/08, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 20/08, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 13:23 - 19/08/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 30°C 81% 2.67 km/giờ
Thứ 7 - 20/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 3.12 km/giờ
Chủ Nhật - 21/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 86% 3.75 km/giờ
Thứ 2 - 22/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 23/08 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 81% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 24/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 2.6 km/giờ
Thứ 5 - 25/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 1.83 km/giờ
Thứ 6 - 26/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 27/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 76% 2.15 km/giờ
Chủ Nhật - 28/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 69% 2.16 km/giờ
Thứ 2 - 29/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 30/08 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 31/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 01/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 84% 3.42 km/giờ
Thứ 6 - 02/09 Mưa vừa 28°C / 30°C 80% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 03/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 3.11 km/giờ
Chủ Nhật - 04/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 05/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 72% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 06/09 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 79% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 07/09 Mưa vừa 28°C / 29°C 85% 2.87 km/giờ
Thứ 5 - 08/09 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 83% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 09/09 Mưa vừa 24°C / 28°C 89% 6.97 km/giờ
Thứ 7 - 10/09 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 7.71 km/giờ
Chủ Nhật - 11/09 Mây rải rác 24°C / 27°C 69% 7.71 km/giờ
Thứ 2 - 12/09 Mây rải rác 24°C / 27°C 67% 6.93 km/giờ
Thứ 3 - 13/09 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 67% 6.07 km/giờ
Thứ 4 - 14/09 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 4.06 km/giờ
Thứ 5 - 15/09 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 76% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 16/09 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 71% 3.16 km/giờ
Thứ 7 - 17/09 Mây thưa 26°C / 30°C 64% 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 20/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 21/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.75 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 22/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 23/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 24/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 25/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 26/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 27/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 28/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 29/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 30/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 31/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 01/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 02/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 03/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 04/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 05/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 06/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 07/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 08/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 09/09 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 10/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 7.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 11/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 7.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 12/09 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 13/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 14/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 15/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 16/09 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 17/09 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.73 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Video

Dự báo thời tiết ngày 19/8: miền bắc oi nóng từ sớm | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/8: miền bắc đón mưa rào trong 3 ngày tới | antv

Video

Thời tiết hôm nay 18/08/2022:bắc bộ có nắng nóng tiết trời oi bức | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 19/08: chiều tối bắc bộ đón đợt mưa dông mới | vtc now

Video

Dự báo thời tiết ngày 18/8: miền bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi | antv

Video

Thời tiết 19/8: miền bắc oi nóng từ sớm, chiều tối hứng mưa to | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 18/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18/8: miền bắc mưa dông cục bộ | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 17/8: miền bắc nóng oi, miền nam mưa to | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 18/08/2022: miền bắc nhiều mây, ít có khả năng mưa| vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 18/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày 17/8: miền bắc nắng nóng quay trở lại | antv

Video

Dự báo thời tiết 15/08/2022: miền bắc và miền trung hết mưa, ngày nắng ráo | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/08: miền bắc mưa về đêm, ngày oi bức | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 18/8: miền bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng dần, se lạnh về đêm | skđs

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 16/8: miền bắc mưa dông rải rác | antv

Video

Thời tiết trưa, chiều 19/08/2022:bắc bộ có nắng nóng,tiết trời oi bức | vtc14

Video

Thời tiết 17/08/2022 | bắc bộ, bắc trung bộ nắng nóng; tây nguyên, nam bộ mưa to

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 16/08: miền bắc xuất hiện mưa nhẹ | antv

Video

Thời tiết hôm nay 17/08/2022:bắc bộ tiết trời mát mẻ| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 16/08: miền bắc tiếp tục nắng nóng oi bức | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 13/8: miền bắc vẫn mưa dai dẳng | antv

Video

Thời tiết tối và đêm 16/08/2022:miền bắc có mưa rải rác ,trời mát mẻ| vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 13/08/2022 | bắc bộ mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất | vtc16

Video

Thời tiết hôm nay 10/08/2022:miền bắc trời có nắng gián đoạn| vtc14

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 16/8 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 16/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 15/8: miền bắc mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn | antv

Video

Thời tiết hôm nay 16/08/2022: bắc bộ trời nắng ráo | vtc14

Video

Thời tiết 12h 02/01/2020: miền bắc nồm ẩm, dễ nảy sinh nấm mốc| vtc14

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 06/08: miền bắc mưa to cục bộ | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 15/8: miền bắc mưa rào và dông, nền nhiệt giảm | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 15/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/8: miền bắc mưa dông trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/8: miền bắc ngày mai nắng, nền nhiệt tăng nhẹ | antv

Video

Dự báo thời tiết ngày 14/8: miền bắc mưa dông rải rác, nắng gián đoạn | antv

Video

Thời tiết 19/07/2022 | miền bắc, miền trung nắng như đổ lửa trước khi hứng mưa lớn | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 31/7: miền bắc ban ngày có nắng, thời tiết mát mẻ | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 17/8 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 19/8/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 14/8: miền bắc xuất hiện mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 24-33 độ c | antv

Video

Thời tiết tối và đêm 17/08/2022:miền bắc có mưa rải rác | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 29/07: miền bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 28/7: miền bắc nắng nóng ít mưa nhiệt độ 33-36 độ c | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 09/05/2022 | miền bắc mưa đến hôm nào? | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 17/7: miền bắc nắng nóng trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 4/8: miền bắc đón mưa lớn từ đêm nay | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất chiều 17/8.thời tiết đêm nay: bắc bộ tiếp tục nắng nóng oi bức, nam bộ mưa

Video

Thời tiết trưa, chiều 06/06/2022: miền bắc mưa dông diện rộng, phòng ngập úng| vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 24/07: miền bắc ngày nắng nóng | antv

--- Bài mới hơn ---

 • Thời Tiết Ân Thi Hưng Yên Ngày Mai
 • Thời Tiết Bình Thuận Hôm Nay
 • Dự Báo Thời Tiết Bình Thuận Hôm Nay Và Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết Bình Thuận Tây Sơn Bình Định
 • Thời Tiết Bình Thuận 7 Ngày Tới
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Phù Cừ Hưng Yên Ngày Mai
 • Dự Báo Thời Tiết 1 Tuần Tới Tại Hưng Yên
 • Thời Tiết Hưng Yên 5 Ngày Tới
 • Xem Gia Dau Tho The Gioi Hom Nay
 • Giá Xăng E5 Và A92
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Biển Năm Căn Cà Mau
 • Thời Tiết Cà Mau Nhiệt Độ
 • Thời Tiết Đầm Dơi Cà Mau
 • Thời Tiết Sông Đốc Cà Mau
 • Thời Tiết Cà Mau 7 Ngày Tới
 • Thời Tiết Cái Nước Cà Mau
 • Thời Tiết Kiên Giang Cà Mau Hôm Nay
 • Thời Tiết Cà Mau 10 Ngày Tới
 • Thời Tiết Ở Cà Mau Ngày Mai
 • Xem Thời Tiết Cà Mau Ngày Mai
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Hưng Yên Có Mưa Không trên website Psc.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!